ISLAMSKA KOSMOLOGIJA – William C. CHITTICK

U islamu su se razvila složena i prefnjena kosmološka učenja kako na osnovu islamskih izvora tako irazličitih domaćih svjetonazora predislamskih društava. Ono što islamsku kosmologiju čini izrazito islamskom jestečinjenica da ishodišno kur’ansko gledište objedinjuje i usklađuje preuzete koncepte. Izraz “islamska kosmologija”se može općenito razumjeti u značenju svjetonazora zabilježenog u Kur’anu i Hadisu te prihvaćenog izričito ilineizričito od strane većine muslimanâ. Užê se odnosi na različite teorije univerzuma koje su postepeno razvilimuslimanski mislioci. Autor u ovom pregledu navodi neke temeljne premise islamskih kosmoloških teorijapokušavajući opisati islamski kosmos onakav kakav su opažali muslimanski kosmolozi. On to čini govoreći o Bogui kosmosu, dva lûka postojanja i ljudskim bićima u kosmosu u smislu njihova namjesništva imajući u vidu da jeosnovni cilj kosmologije pokazati kako se božanska svojstva očituju u makrokosmosu i mikrokosmosu