Yousef Casewit – The Mystics of al-Andalus: Ibn Barrajan and Islamic Thought in the Twelfth Century.

Abstract:

Gerek popüler kültür gerek akademik camiada ilgi odağı olmaya eden Endülüs mistikleri, bir okul olarak bütüncül ve detaylı bir şekilde çalışılmayı beklemektedir.* Araştırmacılar Endülüs mistiklerinin genel olarak İslam düşüncesi üzerindeki önemli etkilerini vurgulamakla birlikte, sadece İbn Meserre (ö. 319/931) ve İbn Arab (ö. 638/1240) gibi IV/X. ve VII/  XIII. yüzyılın öne çıkan isimleri hak ettikleri ilginin bir kısmını dir.1 Ne var ki bu iki dönem arasında geçiş rolü üstlenen İbn Berrecân (ö536/1142), İbnü’l-Arîf (ö. 536/1141) ve İbn Kasî (ö.gibiVI/XII. yüzyıl teşekkül dönemi temsilcileri kısmen ihmal edilmiştir. Chicago Üniversitsi’nden Yousef Casewit’in The Mystics of al-Andalus: IbnBarraj a n and Islamic Thought in the Twelfth Century  başlıklı çalışması, alandaki boşluğu doldurarak klasik dönem İslam düşüncesini daha iyi kavramak adına dikkate değer ve umut verici bir adımdır.

Yousef_Casewit_The_Mystics_of_al_Andalus