NEKI SAVJETI I OPOMENE U POGLEDU ISLAMSKIH NAUKA1 – Mohammed Rustom, S engleskog preveo Haris DUBRAVAC

Sažetak: U ovom nevelikom tekstu Mohammed Rustom, redovni profesor islamskih nauka na Carleton univerzitetu
(Kanada), upućuje savjete koji su u vezi s napredovanjem kroz različite faze akademskog života u islamskim
naukama. Često su ti savjeti iz praktičnog domena zbog čega onome ko se osposobljava kao proučavalac mogu
biti od iznimne koristi, naročito studentima islamskih nauka. Pažljivom čitaocu neće promaći to da se kroz ovih
sedamdeset naputaka povremeno mogu vidjeti proplamsaji spoznaja stečenih autorovim marljivim proučavanjem
klasičnih tekstova iz islamske filozofije i sufizma, s tim što su iskazane na savremen način. Ovaj rad je objavljen u
dva različita časopisa i preveden je na perzijski jezik.